MŠ Pohádka

Právě se nacházíte: Titulní stránka

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Zveřejněno 05.05.2016

Centrum výchovně vzdělávacích služeb JOSEFÍNKA

pořádá besedu s rodiči na téma

SPOKOJENÉ DĚTI - SPOKOJENÉ RODIČE


V úvodu setkání se zaměříme na komunikaci mezi dětmi a dospělými – rodiče jako partneři vs. rodiče jako autority. Dále se budeme zabývat riziky i výhodami stanovování hranic ve výchově, odměnami a tresty. Pozornost bude věnována také dennímu režimu, rituálům. Ve druhé části setkání bude prostor pro vaše dotazy.

 

Kdy: středa 18.5. 2016 od 16:30

Kde: MŠ POHÁDKA, Bratří Pelíšků 7, Brno, na odloučeném pracovišti v budově ZŠ Holzova 1, vstup z ulice Kučerovy

Lektor: Mgr. Petra Krechlerová, psycholožka

Cena: 150 Kč za osobu

Beseda je určena pro širokou veřejnost. Vítáni jsou nejen rodiče, ale i prarodiče.

 

Z důvodu omezené kapacity je nutné místo rezervovat předem, a to na poradna@msjosefinka.cz, na telefonu 725 375 178  či přímo u paní učitelky ve třídě.

0 komentářů

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2016-2017

Zveřejněno 31.01.2016

Zápis do MŠ na školní rok 2016/2017

Běžné třídy

Přijímací řízení bude probíhat přes elektronickou podporu zápisu dětí do mateřských škol v městě Brně na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

Přihlášky mohou rodiče získat v období od 1.2.2016 do 26.2.2016 (na www.zapisdoms.brno.cz, v MŠ, na OŠMT MMB, Dominikánské nám.3.)

Odevzdávání přihlášek v MŠ proběhne 25.2.2016 od 8:00 do 12:00 hod, 26.2.2016 od 12:00 do 16:30 hod.

Rodiče předloží řádně vyplněnou přihlášku,občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP(např. nájemní smlouvu,doklad o doručovací adrese),doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Od 7.3.2016 očekávají zakonní zástupci informaci o přijetí / nepřijetí svého dítěte do MŠ.

Zápis do logopedické třídy neprobíhá elektronicky - má svůj vlastní režim (doporučení SPC pro vady řeči apod.), informace na tel. 544211481.

Přijímací řízení 2016

I. Fáze - Vydávání přihlášek

1. - 26. února 2016

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek (1. - 26. února 2016):

A, Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese:

www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

nebo

B, Vyzvednutí v mateřské škole

Na každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během výše uvedeného období.

nebo

C, Vyzvednutí na OŠMT

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

 

Důležité informace:

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování.

Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Nastavení internetového prohlížeče

Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

 

II.Fáze - Sběr přihlášek

 

25. a 26. února 2016

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitelka školy a zveřejní obvyklým způsobem.

 

Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

 

III. Fáze - Přijímací řízení

Od 7. března 2016

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

telefonicky

prostřednictvím sms

e-mailem

doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

0 komentářů

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Zveřejněno 22.08.2015

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 V ÚTERÝ 1.9.2015 !!!!!!

0 komentářů

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015-2016

Zveřejněno 12.02.2015

Zápis do MŠ na školní rok 2015/2016

Běžné třídy

Přijímací řízení bude probíhat přes elektronickou podporu zápisu dětí do mateřských škol v městě Brně na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

Přihlášky mohou rodiče získat v období od 2.-27.2.2015 (na www.zapisdoms.brno.cz, v MŠ, na OŠMT MMB, Dominikánské nám.3.)

Odevzdávání přihlášek v MŠ proběhne 2.a 3. 3.2015 v době od 8.00-16.30.

Rodiče předloží řádně vyplněnou přihlášku,občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP(např. nájemní smlouvu,doklad o doručovací adrese),doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Od 9.3.2013 očekávají zakonní zástupci informaci o přijetí / nepřijetí svého dítěte do MŠ.

 

Zápis do logopedické třídy neprobíhá elektronicky - má svůj vlastní režim (doporučení SPC pro vady řeči apod.), informace na tel. 544211481.

0 komentářů

Titulní stránka

Kontakt

MŠ Pohádka
Bratří Pelíšků 7
628 00 Brno - Líšeň

+420 544 211 481
+420 602 251 496

ID datové schránky
mwrtnaq

info@msbp.cz

Holzova 1
Mobil: +420 725 375 178
holzova@msbp.cz

© 2016 MŠ Pohádka